PREZOS POLOS DISTINTOS SERVIZOS QUE SE PRESTAN NO CENTRO PARA 2019

ESTANCIA NA RESIDENCIA DA TERCEIRA IDADE OCUPANDO PRAZA DE VÁLIDO CON CARÁCTER XERAL : 641,74 €/MES

ESTANCIA NA RESIDENCIA DA TERCEIRA IDADE OCUPANDO PRAZA PARA PERSOAS DEPENDENTES: PRAZAS NON CONCERTADAS 935,05 €/MES.

PRAZAS CONCERTADAS COA XUNTA DE GALICIA 75 % DOS INGRESOS MENSUAIS.

AQUELES RESIDENTES QUE SE AUSENTEN DO CENTRO POR PERIODOS SUPERIORES A 15 DIAS TERÁN UN DESCONTO DO 30%.

 

Actualizado ( Martes, 10 de Diciembre de 2019 14:03 )