Inicio Novas Subvencións para plantacións de castiñeiros

PostHeaderIcon Subvencións para plantacións de castiñeiros

Consellería do Medio Rural

ORDE do 22 de xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras
das axudas para o establecemento de sistemas agroforestais, cofinanciadas
co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do
Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, e se convocan para
o exercicio orzamentario 2016.

Subvencións para plantacións de castiñeiros.

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160627/AnuncioG0426-090616-0001_gl.pdf