Precisanse monitores de ski e snowboard para estación de Montaña de Manzaneda, máis información no seguinte enlace:

www.bvamanzaneda.com